DevOps & Full Stack Engineer

AWS Certified Solutions Architect | AWS Certified Developer Associate | AWS Certified Sysops Administrator Associate | AWS Certified Solutions Architect Professional | Docker | Terraform | Gitlab CI/CD | Java/Spring Boot | Angular | Git